missie en visie

missie

Door het aanbieden en/of verbeteren van beroepsopleidingen voor kansarme individuen of groepen draagt RAFIKI bij aan hun persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. Als rolmodel kunnen zij op hun beurt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van hun directe omgeving en daarmee ook van Tanzania.

visie

Armoede in ontwikkelingslanden is endemisch. Goede opvoeding en scholing zijn daarom de sleutels tot verbetering van leefomstandigheden en het bieden van toekomstperspectief.

vriend van Tanzania