project aanvragen

Indien uw (kleinschalige) project de doelstellingen van RAFIKI TANZANIA ondersteunt, kunt u per e-mail of per brief een verzoek tot sponsering indienen, waarbij de onderstaande vragenlijst als leiddraad kan dienen.

Uw aanvraag betreft altijd een project in Tanzania

Gegevens aanvrager

1.1   naam

1.2   postadres

1.3   functie

1.4   emailadres

1.5   telefoon

1.6   organisatie waaronder project valt

1.7   statuten organisatie waaronder project valt (alleen bij eerste aanvraag)

1.8   jaarverslag organisatie waaronder project valt

1.9   financieel jaarverslag organisatie idem

1.10 jaarrekening van de stichting/vereniging

1.11 naam project

1.12 inschrijfnummer Kamer van Koophandel

1.13 ANBI-status: ja/nee

  1. Beschrijving en doel van het project. (max. 1 A4)
  1. Geografische en sociografische gegevens
  1. Is het project onderdeel van een groter geheel?
  1. Welke organisaties verlenen nog meer steun?
  1. Is de doelgroep betrokken bij de uitvoering?
  1. Zijn er al voorbereidingen getroffen voor het project en hoe lang gaat de uitvoering duren?
  1. Zo volledig mogelijke begroting (andere bijdragen, lopende kosten, planning toekomst, etc)
  1. Bedrag dat gevraagd wordt
  1. Bankgegevens voor overmaking naar een binnenlandse bankrekening

10.1 naam begunstigde

10.2 adres begunstigde

10.3 bankrekeningnummer inclusief IBAN

vriend van Tanzania