Jaarverslag en Financiën

RafikiTanzania heeft in 2016 geen nieuw projecten uitgevoerd. Een nieuw bestuur is samengesteld in november 2016. Ter voorbereiding van nieuwe projecten in 2017 is een  flyer samengesteld, zowel in het Engels als in het Nederlands.

Financieel overzicht 2016

Saldo 1 januari 2016       Euro 9.705,28

Giften                                                        120

(Bank) kosten                                         114,92

Saldo 31 december 2016          9.520,09

RafikiTanzania heeft na de in 2016 ingevoerde bestuurswisseling in 2017 een aantal nieuwe donoren gevonden en dientengevolge een aantal nieuwe projecten kunnen sponsoren.

Zoals elk jaar heeft Studio kleur ook in 2017 de kosten van het website abonnement gedoneerd

Ook traditioneel is de bijdrage van de familie Schep . Voor beiden onze hartelijke dank.

De Bronkerk in Ugchelen heeft een bedrag gedoneerd waarmee een vijftal jonge Tanzanianen een vakopleiding kunnen volgen en daarmee vooruitzichten hebben op een betere toekomst. Zie http://www.rafikitanzania.nl/jobortunity-studenten-stellen-zich-voor/

De stichting de Heer-Rozendaal doneerde een bedrag voor de bijscholing van drie safari gidsen in Tanzania die specifiek ingezet zullen worden voor het begeleiden van toeristen in de Lake Manyara Treetop Walkway van safarispecialist Wayo Africa. Zie: http://www.rafikitanzania.nl/rafikitanzania-supports-education-of-tree-top-climbers-from-wayo-africa/

Uit bestaande fondsen  konden twee sportteams in Arusha financieel ondersteund worden. En omdat Rafiki vind dat sport niet alleen voor mannen is, werden er dus twee meidenteams ondersteund.

  1. Een jaar lang wordt de training betaald van het meiden voetbal team van de Future Stars Academy in Arusha. (zie berichten)
  2. Een jaar lang wordt de training betaald van het eerste hockey meidenteam in Arusha , begeleid door de stichting twendehockey. Zien https://twendehockey.com/

Een eenmalige bijdrage in de medische kosten van een rugoperatie werd gedoneerd aan Richard Mabarazi uit Bukoba via contactpersoon Yvonne Robben. http://www.rafikitanzania.nl/richard-back-home-in-bukoba/

Het bestuur van RafikiTanzania dankt alle gulle gevers die het mogelijk maken de gestelde doelen te realiseren.

Financieel overzicht 2017

Giften                                                             + 170

(Bank) kosten                                           -152.81

Kosten  flyer                                              -143.99

Project donaties ingekomen            +6331.22      van: Stichting de Heer-Rozendaal en Bronkerk  Ugchelen

Project donaties uitgekeerd            -7500  aan: Wayo Afrika, Jobortunity, stichting Twende en Future Stars Academy.

Rafiki Jaarverslag en Financiën 2018.

In het jaar 2018 heeft RafikiTanzania een drietal projecten gesponsord.

  1. Future Stars Academy ontving een bedrag van 1400 Euro. Dit is een voortzetting van de donatie in 2017 voor de ondersteuning van een meiden voetbalteam in Arusha
  2. Jobortunity ontving 1500 Euro. Eveneens een voortzetting van de steun in 2017, waarmee 5 extra studenten konden worden aangenomen.
  3. ArushaVilla ontving eenmalig 2500 Euro voor de realisatie van een boomplant actie op en rondom hun terrein. Voor dit bedrag zullen 10.000 bomen opgekweekt, geplant en onderhouden worden in de eerste groeifase.

Van verschillende sponsoren verkreeg RafikiTanzania in z,n totaliteit een bedrag van 3375 Euro

Het bestuur van RafikiTanzania dankt alle gulle gevers die het mogelijk maken de gestelde doelen te realiseren.

Finacieel overzicht 2018

Saldo 1 januari 2018      8224.51

Particuliere giften            120

Sponsorbijdragen            3250

(Bank) kosten                  119.37

Projectuitgaven              5406

Saldo 31 december 2018   6069.12

Jaarverslag en Financieel overzicht 2019

Onze twee vaste projecten werden ook in 2019 gesteund met respectievelijk 1500 Euro voor Jobortunity en 1400 euro voor FSA. Dank aan de gulle gevers.

Saldi 1 januari 2019                         6069.12

Particuliere giften                           120

Sponsorbijdragen                           1823.93

Bank kosten                                      116.31

Projectuitgaven                                2900

Saldo 31 december 2019              4846.75

vriend van Tanzania