Hoe werkt Anbi?

Regeling aftrek periodieke giften

Wilt u Rafika Tanzania structureel steunen, of doet u dat eigenlijk al? Als u uw donatie ten minste vijf jaar achtereen doet én in een schenkingsovereenkomst vastlegt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Vanaf 2014 hoeft dit niet meer via de notaris en wordt het een stuk eenvoudiger en goedkoper om van deze volledige aftrek te genieten.
Wanneer de afspraak wordt vastgelegd in een overeenkomst met de organisatie (pdf) waaraan geschonken wordt is de gift volledig aftrekbaar.
Gewone, incidentele, schenkingen zijn alleen aftrekbaar voor dat deel van de jaarlijkse schenking dat uitkomt boven 1 % van het inkomen.

Wanneer in een schenkingsovereenkomst wordt vastgelegd dat minimaal 5 jaar een bedrag wordt gesponsord, dan geldt bovengenoemde drempel niet. Dat loont de moeite dus, en met die moeite valt het overigens wel mee. I U kunt een conceptovereenkomst hier downloaden (pdf). Wanneer u het formulier uitdraait, uw gegevens in tweevoud invult en aan ons retourneert, krijgt u van ons één exemplaar, door de Stichting Rafiki Tanzania ingevuld en ondertekend terug en kunt u de komende 5 jaar de bijdragen voor 100 % aftrekken van uw fiscale inkomen.

Stichting Rafiki Tanzania

Zwolseweg 14  7315 GL   Apeldoorn


Telefoon nummer:       055 8431301 of 06 50675507

U kunt ons steunen door uw bijdrage over te maken op:

NL38 INGB 0002537050 t.n.v. Rafiki Tanzania in Apeldoorn

of

ONLINE DONEREN


vriend van Tanzania