beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING RAFIKI TANZANIA

  1. Inleiding .

STICHTING RAFIKI TANZANIA (RAFIKI TANZANIA=VRIEND VAN TANZANIA) stelt zich als doel het verbeteren van leefomstandigheden en  toekomstperspectief van kansarme groepen en/of individuen in Tanzania.

  1. Werkwijze

Door het aanbieden en/of verbeteren van beroepsopleidingen voor kansarme individuen of groepen draagt RAFIKI bij aan hun persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. Als rolmodel kunnen zij op hun beurt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van hun directe omgeving en daarmee ook van Tanzania.

  1. Projecten

RAFIKI TANZANIA selecteert projecten met behulp van haar lokale netwerk of indirect middels derden. Daarbij ondersteunt ze vooral (maar niet uitsluitend) (beroeps)opleidingen van groepen of personen in de toeristische sector en de sport.

Omdat toerisme een belangrijke bron van inkomen is maar tegelijkertijd een bedreiging voor de natuur vormt, worden ook duurzame groene projecten ondersteund. Zie bv. ArushaVilla

Ook projecten in de maatschappelijke sfeer met de nadruk op duurzaamheid en activiteiten op het gebied van gezondheid komen in aanmerking voor sponsoring door RAFIKI TANZANIA.

  1. Fondsenwerving

Voor de ondersteuning van haar projecten verwerft RAFIKI TANZANIA haar fondsen via donaties en speciale acties. RAFIKI bestuursleden hebben zelf gewoond en gewerkt in Tanzania, en zij zorgen er voor dat via hun lokale contactpersonen de fondsen op de goedkoopste manier op de juiste plek terecht komt.

Het bestuur beheert het vermogen van Stichting RAFIKI TANZANIA en bepaalt de besteding van middelen binnen de kaders zoals aangeven in de statutaire doelstellingen.

Donateurs en andere belangstellenden kunnen alle activiteiten volgen via de website. Daar worden ook de beknopte jaarverslagen gepubliceerd.

U kunt ons steunen door uw bijdrage over te maken op

NL38 INGB 0002537050 t.n.v. Rafiki Tanzania in Apeldoorn

of

ONLINE DONEREN

vriend van Tanzania