home

  • Rafiki girls team
    Rafiki girls team

RAFIKI TANZANIA (“vriend van Tanzania”) is een stichting die zich ten doel stelt  individuen en/of groepen in Tanzania te ondersteunen en te helpen bij hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Zij doet dit o.a. door direct of indirect bij te dragen aan de kosten van hun opleiding. Daarbij wordt vooral gefocust op beroepsopleidingen in de toeristische sector en de sport.
RAFIKI TANZANIA verwerft haar fondsen via donaties en speciale acties.

RAFIKI bestuursleden hebben zelf gewoond en gewerkt in Tanzania, en zij zorgen er voor dat via hun lokale contactpersonen het geld op de goedkoopste manier op de juiste plek terecht komt.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de selectie van RAFIKI projecten. Gebruikte materialen, hulpmiddelen en ontplooide activiteiten worden geacht het milieu minimaal te belasten.

Wordt u ook RAFIKI van Tanzania?

 

Geef een reactie