home

kilimanjaro

 

De stichting RAFIKI TANZANIA (vriend van Tanzania) stelt zich als doel het verbeteren van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kansarme individuen en/of groepen in Tanzania.

Zij doet dit o.a. door direct of indirect bij te dragen aan de kosten van hun opleiding. Daarbij wordt vooral gefocust op beroepsopleidingen in de toeristische sector en de sport.

RAFIKI TANZANIA verwerft haar fondsen via donaties en speciale acties. RAFIKI bestuursleden hebben zelf gewoond en gewerkt in Tanzania, en zij zorgen er voor dat via hun lokale contactpersonen het geld op de goedkoopste manier op de juiste plek terecht komt.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de selectie van RAFIKI projecten. Gebruikte materialen, hulpmiddelen en ontplooide activiteiten worden geacht het milieu minimaal te belasten.

RAFIKI TANZANIA selecteert projecten met behulp van haar lokale netwerk of indirect middels derden.

Wordt u ook RAFIKI van Tanzania?